Staňte sa členom nášho tímu !!! Kliknite sem !!!
Close
Show
R.I.C. - O firme

Profil spločnosti

R.I.C. Slovakia, s.r.o. vykonáva svoju činnosť samostatného finančného agenta na základe povolenia č. UDK-/2006PAGP Národnej banky Slovenska v zmysle § 18 ods. 15 zákona 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. R.I.C. Slovakia je oprávnená vykonávať činnosť samostatného finančného agenta v sektore:

Nami ponúkané služby

REALITY

 • Sprostredkovanie kúpy nehnuteľnosti
 • Sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti
 • Prenájom nehnuteľnosti
 • Vysporiadanie nehnuteľnosti
 • Kompletný právny a poradenský servis

POISTENIE

 • Poistenie života a majetku občanov
 • Zákonné a havarijné poist. mot. vozidiel
 • Poistenie podnik. a priemyselných rizík

ÚVERY

 • Hypotekárne úvery
 • Spotrebné úvery

VKLADY

 • Podielové fondy
 • Stavebné sporenie

Orientácia na potreby klienty

Naša spoločnosť R.I.C. Slovakia ponúka pre klientov jedinečnú službu rodinného finančného poradcu. Našim cieľom je budovanie dlhodobého partnerského vzťahu s klientom. Komplexnosť našich služieb spočíva v tom, že pre klienta dokážeme profesionálne sprostredkovať najvýhodnejšiu finančnú službu, poistenie a predaj alebo kúpu nehnuteľnosti.

Individuálny prístup

V závislosti od potreby klienta navrhujeme postup spolupráce s dôrazom na to, či sa jedná o malú resp. začínajúcu, výrobnú, obchodnú alebo nadnárodnú spoločnosť. Rovnako na základe individuálnych potrieb klienta môžeme zabezpečiť optimálnu finančnú službu vo všetkých sektoroch finančného sprostredkovania

Komplexnosť

Podpísaním splnomocnenia začína spolupráca v zastupovaní klienta. Analýzou existujúcich zmlúv prehodnocujeme možné riziká a odporúčame takú koncepciu a rozsah finančných služieb, ktorý zabezpečí maximálnu poistnú ochranu zodpovedajúcu súčastným poistným trendom, najvýhodnejšie úverové zdroje na trhu.

Operatívnosť a dosažiteľnosť

Na základe zmlúv, ktoré máme s finančnými inštitúciami sme nepretržite informovaný o situácii na finančnom trhu, pripravovaných nových produktoch, aktuálnych poistných a úrokových sadzbách. Naši klienti majú kedykoľvek možnosť komunikovať s nami pri správe zmlúv a nahlasovaní poistných udalostí.

Profesionalita a odbornosť

Manažment spoločnosti, rovnako ako ostatní výkonní pracovníci majú dlhoročnú prax v oblasti finančného sprostredkovania. Spoločnosť kladie veľký dôraz na pravidelné vzdelávanie a rast odbornosti svojich pracovníkov.

Bezpečnosť

Keďže si vysoko ceníme dôveru, ktorú nám naši klienti prejavujú pri spolupráci s nami, má R.I.C. Slovakia dojednané profesné poistenie zodpovednosti za škodu finančného sprostredkovateľa na sumu 1 500 000 EUR.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte

kontaktovať