Staňte sa členom nášho tímu !!! Kliknite sem !!!
Close
Show

Kliknite na kategóriu, ktorá Vás zaujíma

Poisťovacie služby spoločnosti R.I.C. Slovakia

POISTENIE OBČANOV

 • životné poistenie
 • úrazové poistenie
 • poistenie invalidity
 • poistenie ušlého zárobku
 • poistenie kritických chorôb
 • poistenie pobytu v nemocnici
 • cestovné poistenie
 • poistenie domácnosti
 • poistenie nehnuteľnosti
 • poistenie zodpovednosti za škodu

PODNIKATEĽOV

 • poistenie nehnuteľného majetku
 • poistenie hnuteľného majetku a zásob
 • poistenie strojov a elektroniky

ŠPECIÁLNYCH RIZÍK

 • poistenie prerušenie prevádzky
 • poistenie pohľadávok
Online poistenie
Poistná udalosť

Nemeniť stav veci po poistnej udalosti.

Pokiaľ je nutné okamžite odstrániť následky škody, aby sa rozsah škody ďalej nezväčšoval, resp. bolo zabránené vzniku ďalších škôd, je treba zabezpečiť dostatočné dôkazy o rozsahu škody, prípadne o likvidácii zničených vecí - napríklad spísať podrobný zápis s políciou, hasičmi, poprípade s inými úradnými orgánmi a zabezpečiť fotodokumentáciu, videonahrávku či škodu zdokumentovať iným spôsobom.

Bez zbytočného odkladu kontaktovať spoločnosť R.I.C. Slovakia, kde bude poskytnutá kvalifikovaná rada, ako ďalej postupovať v konkrétnej situácii. Škodu by mala nahlasovať osoba, ktorá pozná detaily poistnej udalosti. Je potreba nahlásiť nasledujúce základné informácie:

 Názov firmy, resp. meno poisteného

 Názov firmy, resp. meno poškodeného

 Dátum vzniku škodovej udalosti

 Miesto vzniku škodovej udalosti

 Funkčné kontaktné spojenie

 Príčina a popis vzniku škody

 Rozsah poškodenia

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte

kontaktovať